Project Description

Opis instrumentu

Nastołowy skaningowy mikroskop elektronowy JCM-7000 NeoScope™ to wyjątkowo nieskomplikowany w obsłudze nowoczesny instrument badawczy z intuicyjną metodą nawigacji po próbce i analizą chemiczną na żywo w czasie rzeczywistym w trakcie obserwacji obrazu SEM lub obrazu 3D (rozwiązanie unikalne dla JEOL). Skład chemiczny pojawia się w tym samym czasie, gdy obserwujemy obraz SEM próbki.

JCM-7000 oferuje trzy innowacyjne funkcje:

  • Funkcja Zeromag nadzorująca płynne przechodzenie od obrazu z kamery optycznej w małych powiększeniach do obrazu elektronowego SEM, w dużych powiększeniach;
  • Funkcja analizy EDS na żywo dla bieżącej identyfikacji pierwiastków chemicznych występujących w aktualnie obserwowanym obrazie SEM badanej próbki;
  • Funkcja obrazu 3D na żywo dla wyświetlania na bieżąco trójwymiarowej rekonstrukcji powierzchni odpowiadającej obserwowanemu polu w obrazie SEM.

analizą chemiczną na żywo w czasie rzeczywistym w trakcie obserwacji obrazu SEM lub obrazu 3DZeromag, funkcja analizy EDS na żywo, funkcja obrazu 3D na żywo

Porównanie z mikroskopem optycznym

Analiza zanieczyszczeń

Łatwe wykrywanie obcych obiektów/faz.
Łatwa identyfikacja składu chemicznego analizowanej próbki.
Przykład: Analiza ciemnego ciała obcego wykrytego na powierzchni produktu spożywczego.

Obraz z mikroskopu optycznego

Obserwacja ujawnia czarny proszek na powierzchni próbki. Obraz z tego samego pola pokazuje cząstki o różnym kontraście wskazującym na różne składy chemiczne (biały kolor to pierwiastki cięższe, im bardziej poziom szarości schodzi w kierunku czerni, tym pierwiastki są lżejsze). Zwiększenie powiększenia pozwala na natychmiastową analizę chemiczną EDS i identyfikację pierwiastków składowych.

Kontrola jakości

Dokładna obserwacja struktury powierzchni w wysokiej rozdzielczości i z dużą głębią ostrości (Przewagą mikroskopii elektronowej nad mikroskopią optyczną jest właśnie bardzo duża głębia ostrości.)

Przykład: Analiza substancji zwilżającej na powierzchni cząstki (granulatu).

Kontrola jakości. Obraz ze skaningowego mikroskopu elektronowego

Trudno jest zaobserwować dokładne rozmieszczenie lubrykantu na powierzchni granulatu, jak również jakość jego przyczepności. Głębia ostrości większa niż w mikroskopie optycznym, jak również kontrast oddany jest zgodnie z kompozycją. Wyraźnie obserwowany jest rozkład środka zwilżającego na powierzchni granulatu. Przy większym powiększeniu można zaobserwować stan adhezji środka zwilżającego.

Informacje dodatkowe

Funkcja Zeromag

Ta inteligentna funkcja nadzorująca obserwowanie obrazów próbki w dowolnych powiększeniach, od małych – z wbudowanej kamery CCD, do większych – obrazów elektronowych SEM, umożliwia intuicyjną nawigację po próbce i płynne przechodzenie od obrazu CCD do obrazu SEM w sposób całkowicie automatyczny. Wbudowany tryb niskopróżniowy LV jeszcze bardziej upraszcza proces nawigacji i obserwacji w przypadku próbek nieprzewodzących bez konieczności stosowania jakiejkolwiek wstępnej preparatyki (jak na przykładzie próbki soli poniżej)

Analiza EDS na żywo

Dwie czynności – obserwacja obrazu SEM i pierwiastkowa analiza EDS nie są już jak dotychczas prowadzone w kolejności, lecz równocześnie. Co więcej, gdy wybierzemy funkcję Live Map, mapy rentgenowskie (rozkład pierwiastków chemicznych) zostaną zebrane równocześnie w czasie rzeczywistym wraz z obserwowanym obrazem SEM.

Contrôle par écran pendant l'observation avec Live Analysis

Bieżące widmo rentgenowskie wyświetlane obok okna z obrazem SEM (analiza na żywo).

Contrôle rapide de la répartition des éléments avec Live Map

Szybka ocena rozkładu pierwiastków dzięki funkcji Live Map.

Funkcja Live 3D

Nowy, 4-segmentowy detektor elektronów wstecznie rozproszonych BSE o wysokiej czułości umożliwia jednoczesne wyświetlanie obrazu SEM i obrazu 3D. W przypadku próbek o skomplikowanej topografii uzyskujemy natychmiastową informację o pionowym rozwinięciu powierzchni i możliwość bardziej szczegółowej charakteryzacji badanego materiału.

Exemple de rapport

Przykład raportu

SMILE VIEW™ Lab: przetwarzanie danych i edycja raportów

Wszystkie dane uzyskane podczas obserwacji mogą być zarządzane i przetwarzane przy pomocy wbudowanej standardowo aplikacji SMILE VIEW™ Lab do zarządzania danymi.

Aplikacja ta pozwala w łatwy i przejrzysty sposób na przeglądanie i ponowne analizowanie wcześniej pozyskanych danych oraz tworzenie raportów.

Smile view lab

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

od 10x do 100 000x (zdefiniowane dla formatu 128 mm x 96 mm)

Wysoka i niska próżnia

15 kV, 10 kV i 5 kV

Wszystkie ustawienia regulowane automatycznie jak w prawdziwym SEM: grzanie i nasycanie prądu włókna oraz centrowanie XY poprzez elektromagnetyczne odchylenie działa. Bez pokrętła regulacyjnego na dziale. Jest to unikalne rozwiązanie na rynku nastołowych mikroskopów SEM.

80 mm średnicy i 50 mm wysokości

Detektor elektronów wtórnych i detektor elektronów wstecznie rozproszonych – unikalny zestaw na rynku nastołowych mikroskopów SEM.

Komputer PC z ekranem dotykowym z systemem Windows, graficzny interfejs użytkownika wspiera każdy ekran LCD o przekątnej od 21 do 72 cali i nie jest ograniczony do rozmiaru ekranu laptopa. Jest to unikalne rozwiązanie na rynku nastołowych mikroskopów SEM.

Detektor SDD w technologii JEOL z wykrywaniem pierwiastków lekkich.
Oprogramowanie zintegrowane z oprogramowaniem SEM.
Automatyczna korekcja dryftu wiązki zintegrowana w oprogramowaniu, tak jak w przypadku naszych SEM FEG.
Mapy rentgenowskie, edycja raportów z możliwością eksportu do Word™, Powerpoint™...

Specyfikacja instrumentu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Pobierz notatkę aplikacyjną

Observation examples of processed foods

GALERIA