Project Description

Prezentacja

JMS-Q1500GC to kompaktowy, stacjonarny system GC/MS, bardzo czuły i odpowiedni do analizy śladowej.

Dzięki szerokiemu zakresowi dynamicznemu, który zapewnia akwizycję pomiarów w szerokim zakresie stężeń, unika się żmudnej zmiany warunków analizy.
Analizator kwadrupolowy o dużym przekroju hiperbolicznym oferuje bardzo dobrą przepuszczalność jonów pozwalającą na poprawę czułości zwłaszcza w obszarze dużych mas.
Detektor mnożnika jonów utrzymuje stabilną czułość przez długi czas dzięki nowej technologii soczewek Draw-in.
Pompa turbomolekularna umożliwia analizę dużej objętości wtrysku przy jednoczesnym uniknięciu nasycenia piku rozpuszczalnika.
Wymiana źródła jonizacji jest ułatwiona dzięki szerokiemu dostępowi do komory i nie wymaga narzędzi do wymiany i konserwacji.

CHARAKTERYSTYKA

JMS-Q1500GC składa się z:
MS: Jednostka podstawowa kwadrupolowego spektrometru mas
GC: Chromatograf gazowy

>2000 (PFTBA, FWHM à m/z 614)

1 - 1022 u

S/N > 1000 (à m/z 272) (RMS)

S/N > 500 (à m/z 272) (RMS)

+/- 0.1 u/48h

Specyfikacje tego produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Pobierz uwagi dotyczące aplikacji

MALDI i GC-QMS Zastosowanie: Analiza zdegradowanego polistyrenu za pomocą napromieniowania UV z wykorzystaniem wysokiej rozdzielczości MALDI-TOFMS i pirolizy-GC-QMS
UrushiNote
Metody jonizacji dla spektrometrów mas JEOL. Przewodnik
télécharger Gas analysis
Rozwiązania do analizy gazów
Rozwiązania do analizy materiałów
Foodnote
LIBnote