Project Description

Opis instrumentu

Transmisyjny mikroskop elektronowy JEM-2100Plus znajduje zastosowanie w bardzo szerokim zakresie zagadnień z dziedziny nauki o materiałach, nanoelektroniki i nauk biologicznych.

Mikroskop JEM-2100Plus jest intuicyjny w obsłudze, łatwy w użyciu oraz dysponuje funkcjami zdalnego sterowania. Zaawansowany system sterowania umożliwia integrację technik STEM/HAADF, EDS i EELS.

JEM-2100Plus wyposażony jest w goniometr o wysokiej stabilności, specjalnie zoptymalizowany do zastosowań tomografii TEM. Pakiet oprogramowania JEOL TEMography™ umożliwia automatyczną akwizycję serii obrazów zarówno w trybie TEM jak i STEM. Obecny w tym pakiecie moduł rekonstrukcji automatycznie przeprowadza cyfrową rekonstrukcję 3D, natomiast moduł wizualizacji 3D umożliwia trójwymiarową wizualizację obiektu w różnych orientacjach. Zaawansowaną konstrukcję instrumentu dopełnia mechanizm nanometrycznego piezoelektrycznego przesuwu próbki w osiach X/Y.

JEM-2100Plus posiada układ trzech niezależnych soczewek kondensorowych, które wspólnie tworzą wiązkę elektronową o kontrolowanym skupieniu i średnicy. Taka kontrola zwiększa możliwości stosowania różnych technik analitycznych i dyfrakcyjnych. Opatentowany system JEOL Alpha Selector™ pozwala użytkownikowi na wybór różnych warunków oświetlenia, od trybu wiązki zbieżnej do oświetlenia równoległego. Mikroskopia Lorentza należy do standardowych metod dostępnych w tym mikroskopie. Ponadto, każdy z dostępnych modeli nabiegunnika obiektywu zawiera standardowo specjalny wbudowany mechanizm tzw. wysokokontrastowej, wysuwanej przysłony obiektywu. Po wprowadzeniu takiej przesłony uzyskujemy nie tylko dobry kontrast, ale także wiarygodną analizę EDS .

Duże możliwości analityczne mikroskopu JEM-2100Plus wspomaga przysłona „twardego” promieniowania rentgenowskiego umieszczona tuż ponad soczewką obiektywu. Dzięki tej przesłonie obserwowane widma charakterystyczne nie są zakłócane przez obecność fałszywych linii widmowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dla obiektywu ultra wysokorozdzielczego (UHR)
Punktowa : 0.19nm
Liniowa : 0.14 nm

Dla obiektywu wysokorozdzielczego (HR)
Punktowa : 0.23 nm
Liniowa : 0.14 nm

Dla obiektywu wysoko pochyłowego (HT)
Punktowa : 0.25 nm
Liniowa : 0.14 nm

Dla obiektywu Cryo (CR)
Punktowa : 0.27 nm
Liniowa : 0.14 nm

Dla obiektywu wysoko kontrastowego (HC)
Punktowa : 0.31 nm
Liniowa : 0.14 nm

80, 100, 120, 160, 200 kV, możliwość zejścia poniżej 80 kV.
Minimalny krok : 50 V

Dla napięcia przyspieszającego : 2×10–6/min

Dla prądu wzbudzenia soczewki obiektywu : 1×10–6/min

Ultra wysokorozdzielcza (UHR)
Długość ogniskowa : 1.9 mm
Cs : 0.5 mm
Cc : 1.1 mm

Wysokorozdzielcza (HR)
Długość ogniskowa : 2.3 mm
Cs : 1.0 mm
Cc : 1.4 mm

Wysoko pochyłowa (HT)
Długość ogniskowa : 2.7 nm
Cs : 1.4 mm
Cc : 1.8 mm

Cryo (CR)
Długość ogniskowa : 2.8 mm
Cs : 2.0 mm
Cc : 2.1 mm

Wysoko kontrastowa (HC)
Długość ogniskowa : 3.9 mm
Cs : 3.3 mm
Cc : 3.0 mm

Tryb TEM:
średnica od 20 do 200 (UHR, HR, HT, CR)
średnica od 1 do 5 µm (HC)

Tryb EDS, tryb NBD, tryb CBD :
średnica od 0,5 do 25 nm z selektorem alpha (UHR)
średnica od 1,0 do 25 nm selektorem alpha (HR)
średnica od 1,5 do 35 nm selektorem alpha (HT)
średnica od 2,0 do 45 nm selektorem alpha (CR)
średnica od 10 do 500 nm (HC)

Kąt akceptacji : od 1,5 do 20 mrad lub więcej
±10°

Tryb Mag :
od ×2000 do 1,500,000 (UHR, HR)
od ×1500 do 1,200,000 (HT)
od ×1200 do 1,000,000 (CR)
od ×1000 do 800,000 (HC)

Tryb LOW Mag :
od ×50 do 6000 (UHR, HR, HT, CR)
od ×50 do 2000 (HC)

Tryb SA Mag :
od ×8000 do 800,000 (UHR, HR)
od ×6000 do 600,000 (HT)
od ×5000 do 600,000 (CR)
od ×5000 do 400,000 (HC)

od 80 do 2000 mm (UHR, HR)
od 100 do 2500 mm (HT)
od 100 do 2500 mm (CR)
od 150 do 3000 mm (HC)

Kąt pochyłu :
±30° (UHR)
±35° (HR)
±45° (HT)
±60° (CR)
±30° (HC)

Przesuwy XYZ :
2 mm (X,Y) - 0.2 mm (Z±0.1 mm) (UHR),
2 mm (X,Y) - 0.4 mm (Z±0.2 mm) (HR, HT, CR, HC)

Kąt odbioru :
 25° (UHR, HR, HT, CR)
 20 ° (HC)

Konfigurację należy określić przy zamówieniu.
Specyfikacja instrumentu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Pobierz zasoby

Amphiphilic polymers based on polyoxazoline as relevant nanovectors for photodynamic therapy
Bidimensional lamellar assembly by coordination of peptidic homopolymers to platinum nanoparticles
Bidimensional lamellar assembly by coordination of peptidic polymers to platinum nanoparticles. Supplementary data
Discovery of High Abundances of Aster-Like Nanoparticles in Pelagic Environments : Characterization and Dynamics
Mechanistic Insights into Polyion Complex Associations
Software tools for automated transmission electron microscopy